Liceum Milenium w Gnieźnie

Poznaj nasze Liceum

Liceum Milenium to placówka niepubliczna działająca na prawach szkoły publicznej. Jesteśmy kameralnym liceum kształcącym licealistów od 2016 roku, w której panuje atmosfera przyjaźni, życzliwości, tolerancji i zaufania oraz w której żaden uczeń nie jest anonimowy. Jesteśmy szkołą z pasją.

Liceum kontynuuje tradycje kształcenia młodzieży po Akademickim Gimnazjum Milenium, które rozpoczęło swoją działalność w 2010 roku. Gimnazjum tak jak teraz Liceum uchodzi za jedną z najlepszych szkół ponadpodstawowych w Gnieźnie i powiecie. W prestiżowym konkursie "Perspektywy" Akademickie Liceum w 2023 roku zajęło wysokie 7 miejsce w Wielkopolsce, a 125 w Polsce. Zdobyło też pierwszy raz w historii gnieźnieńskich szkół średnich miano ZŁOTEJ SZKOŁY.

Mimo, iż nasze lo, patrząc na inne licea w Gnieźnie, jest dość młodą placówką, nasi uczniowie osiągają liczne sukcesy. Poza Akademickim Liceum Milenium w Gnieźnie są jeszcze trzy licea ogólnokształcące: liceum nr 1 w Gnieźnie zwane potocznie szkołą pomnik lo 16 szesnastka, liceum nr 2 w Gnieźnie nazywane przez gnieźnian lo 15 piętnastka lub liceum Dąbrówki oraz liceum nr 3 znajdujące się przy ulicy Sobieskiego w Gnieźnie. Lista publicznych szkół ponadpodstawowych jest dłuższa i można się z nią zapoznać na stronie starostwa.

Dla kandydatów, którzy chcą zapoznać się z zasadami rekrutacji i procesem składanie wniosków zapraszamy na podstrony związane z rekrutacją do liceum. Informacje dotyczące dodatkowej rekrutacji i o liczbie otwartych oddziałów szkoły zostaną opublikowane na stronie w czerwcu lub lipcu 2024.

 

wyniki matur gniezno 2023

Zapoznaj się z procesem rekrutacji do szkół średnich

Jak wygląda postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2024/2025 w Milenium?

Postępowanie rekrutacyjne do liceum ogólnokształcącego Milenium składa się z następujących elementów:

a) punktacja na podstawie kryteriów zawartych w regulaminie rekrutacji rozpatrywana 25.06.2024 r.

b) punktacja za zawody wiedzy, artystyczne i sportowe, ustalone przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty rozpatrywana 25.06.2024 r.

c) rozmowy z rodzicami (prawnymi opiekunami kandydata) i kandydatem na przełomie maja i czerwca 2024 r.

2. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Lista przyjętych opublikowana będzie 26.06.2024 r. 

3. Komisja Rekrutacyjna może odstąpić od wykonania wybranych przez siebie elementów postępowania kwalifikacyjnego.

4. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje odwołanie do organu prowadzącego w terminie do 14-tu dni od dnia otrzymania decyzji.

5. Uczniem Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego staje się każdy kandydat, który wskutek postępowania rekrutacyjnego zostanie wpisany przez dyrektora Liceum na listę uczniów w oparciu o umowę podpisaną przez rodziców (prawnych opiekunów) ucznia z organem prowadzącym Liceum.

6. Dyrektor szkoły każdego roku na stronie internetowej Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Milenium ogłasza harmonogram rekrutacji do liceum i zasady lub kryteria przyjęć do liceum na dany rok szkolny.

Co zrobić dalej po otrzymanych wynikach egzaminu ósmoklasisty?

Kandydat do liceum po otrzymaniu wyników egzaminu ósmoklasisty zgłasza się z nimi do sekretariatu szkoły ponadpodstawowej. Jeśli wybrał liceum Milenium dokument ten musi wpłynąć do dnia 31.08.2024 r.( do godz. 12:00) do budynku A mieszczącego się na ul. Okulickiego 3a, 1 piętro pokój 112 (sekretariat liceum).

Kiedy szkoły publikują wyniki egzaminu ósmoklasisty? Od kiedy trwa rekrutacja do liceum?

W Milenium absolwent szkoły podstawowej zanim jeszcze otrzyma oryginał świadectwa szkoły prowadzącej kształcenie podstawowe może wyrazić wolę przyjęcia do wybranej szkoły ponadpodstawowej, w tym przypadku naszego liceum za pomocą uzupełnieniu wniosku - kwestionariusza online - w systemie rekrutacyjnym.

W Milenium rekrutacja trwa cały rok w związku z tym istnieje możliwość wysłania w systemie rekrutacyjnym wniosku o rejestrację ósmoklasisty jako kandydata do liceum w trakcie trwania roku szkolnego.

Kandydat nie jest jeszcze uczniem szkoły ale został zakwalifikowany do dalszego etapu rekrutacji. Kolejnym etapem rekrutacji jest rozmowa z dyrekcją szkoły, na którą kandydat zostanie zaproszony wraz z rodzicem/opiekunem na przełomie maja i czerwca.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w maju i czerwcu 2024 roku zostaną podane w ten sam dzień 3 lipca. Zaświadczenia zostaną przesłane szkołom do 6 lipca i do tego samego dnia muszą zostać wydane uczniom. Warto też pamiętać o tym, że w przypadku rekrutacji do szkół publicznych, ile należy otrzymać punktów, by dostać się do wybranej przez siebie szkoły, uczniowie dowiedzą się dopiero po zakończeniu całego procesu rekrutacji - w ALO wyniki są publikowane jeszcze w czerwcu. Zapoznaj się z całym harmonogramem rekrutacji.

Gdzie udać się po ukończeniu szkoły podstawowej i do kiedy dostarczyć świadectwo ukończenia szkoły?

Ósmoklasista we wniosku rekrutacyjnym możne wskazać dowolną liczbę liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia. Uczniowie mogą zapisać się do szkoły pierwszego wyboru i jeśli znajdują się na liście przyjętych kandydatów rozpoczynają w danej szkole naukę. Wyniki rekrutacji do szkoły średniej - lista kandydatów przyjętych do placówki - są udostępniane na stronach internetowych szkół. Jeśli kandydat do szkoły średniej nie znajduje się na liście kandydatów przyjętych może wybrać inną szkołę, do której kandydat został zakwalifikowany. W przypadku szkoły prowadzącej przez jednostkę samorządu informacje, kiedy dostarczyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i czas w jakim należy to wykonać są publikowane na stronie internetowej szkoły.

Termin złożenia dokumentów do liceum Milenium na rok 2024/2025

Ostateczny termin złożenia dokumentów do liceum Milenium na rok 2024/2025 został wyznaczony na dzień 25.06.2024 r. Ważne, by do tego czasu dostarczyć do sekretariatu szkoły świadectwa (oryginał lub kopia) ukończenia szkoły podstawowej do godz. 12:00, a świadectwa (oryginał lub kopia) egzaminu ósmoklasisty do dnia 31.08.2024 r. godz. 12:00. Wcześniej jednak trzeba zarejestrować się online w naszym systemie rekrutacyjnym.

eRejestracja do liceum

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w Gnieźnie

Harmonogram rekrutacyjny podawany jest przez wojewódzkiego kuratora oświaty odpowiedzialnego za dany region. Więcej informacji można uzyskać na stronie wielkopolskiego kuratora.

Ważne daty rekrutacji do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego

W Milenium harmonogram udostępniany jest na rok do przodu w stosunku do trwającego roku szkolnego. Ósmoklasiści, którzy ukończą swoją szkołę podstawową w 2023 roku zapraszamy do zapoznania się z naszymi terminami:

  • Rejestracja kandydatów w systemie rekrutacyjnym
  • maj/czerwiec 2024 spotkanie kandydatów z dyrekcją liceum
  • 14-16 maja 2024 Egzamin ósmoklasisty
  • do 25 czerwca 2024 godz. 12:00 Ostateczny termin rejestracji kandydata/kandydatki w systemie rekrutacyjnym liceum pod linkiem https://rekrutacja.milenium.edu.pl
  • do 25 czerwca 2024 godz. 12:00 Ostateczny termin złożenia dokumentów - świadectwa (oryginał lub kopia) ukończenia szkoły podstawowej
  • 26 czerwca 2024 Publikacja listy przyjętych kandydatów do liceum
  • 3 lipca 2024 Ogłoszenie wyników z egzaminu ósmoklasistów
  • 6 lipca 2024 Wydawanie zaświadczeń w szkołach dotyczących egzaminu ósmoklasisty
  • Rekrutacja uzupełniająca
  • do 31 sierpnia 2024 godz. 12:00 Ostateczny termin dostarczenia świadectwa (oryginał lub kopia) egzaminu ósmoklasisty

Od kiedy są dostępne wyniki rekrutacji do szkół średnich w 2024 i do kiedy trwa rekrutacja uzupełniająca do szkół średnich?

Wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w maju  2024 roku zostaną podane w ten sam dzień 3 lipca. Zaświadczenia zostaną przekazane szkołom do 6 lipca i do tego samego dnia muszą zostać wydane uczniom. Wyniki rekrutacji do 1 klasy liceum Milenium na rok szkolny 2023/2024 zostały opublikowane 27 czerwca 2023 roku. Jeśli chodzi o publikacje list kandydatów zakwalifikowanych na rok 2024/2025 nastąpi to w podobnym okresie.

Nabór do szkół ponadpodstawowych dzieli się na dwa etapy. W 2022 roku pierwszy z nich trwał od połowy maja niemal do końca roku szkolnego (poza woj. łódzkim). Drugi etap, czyli rekrutacja uzupełniająca odbywała się pod koniec lipca i w sierpniu 2022. Zgodnie z harmonogramem rekrutacji kandydaci, którzy między 19 a 22 lipca złożyli wnioski do szkół ponadpodstawowych dowiedzieli się, czy zostali zakwalifikowani do jednej z placówek, która była ich pierwszym wyborem.

Ze względu na duże zainteresowanie liceum dyrekcja szkoły nie zmieniła liczby oddziałów klas pierwszych w 2023 roku, ale powiększyła liczbę uczniów. Dzięki temu można było rozpocząć proces rekrutacji uzupełniającej szkoły. Kandydaci, którzy nie dostali się do poszczególnych szkół średnich pierwszego wyboru, a wpisali się na list kandydatów ALO Milenium w systemie rekrutacyjnym mieli szanse znaleźć się na listach kandydatów przejętych do liceum ogólnokształcącego w trybie dodatkowym. Wyniki rekrutacji uzupełniającej Milenium na ten rok szkoła opublikuje w lipcu 2024 roku.

Liceum Milenium

 Pobierz Informator rekrutacji do liceum Milenium

Zadzwoń

61 4245007