Rekrutacja do liceum na rok szkolny 2024/2025 - zasady rekrutacji

!Uwaga! Drzwi Otwarte już 8 kwietnia 2024 r.

Jak wygląda proces postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych? Rekrutacja do liceum po ukończeniu szkoły podstawowej.

Już teraz możesz zapisać się do LO Milenium. Rozpoczęliśmy rekrutacja do liceum na rok szkolny 2024/2025. Jeszcze przed otrzymaniem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i przystąpieniem do egzaminu ósmoklasisty możesz zgłosić chęć uczęszczania do naszego liceum. Wystarczy wypełnić elektroniczny kwestionariusz kandydata na stronie internetowej, który znajduje się pod adresem https://rekrutacja.milenium.edu.pl/ lub kliknąć w czerwony baner poniżej.    


erekrutacja

 1. Ósmoklasista rozpoczyna rekrutację od rejestracji na stronie rekrutacja.milenium.edu.pl - termin rejestracji do 25 czerwca 2024. Po uzupełnieniu formularza e-Rekrutacji na podany adres email otrzymasz potwierdzenie zapisu.
 2. Zarejestrowany ósmoklasista trafia na listę kandydatów.
 3. Na przełomie maja i czerwca kandydat wraz z rodzicem/opiekunem zostaje telefonicznie zaproszony na rozmowę z dyrekcją szkoły. Pierwszeństwo mają osoby, które w formularzu e-Rekrutacji podali Liceum Milenium jako szkołę „pierwszego wyboru”.
 4. Po rozmowie z dyrekcją kandydat otrzymuje zestaw punktów (max 200):
 • max 100 punktów za:
  - oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: język polski, matematyka, język obcy oraz przedmioty rozszerzone na wybranym przez kandydata profilu (np. bio-chem: biologia i chemia)
  - zawody wiedzy, artystyczne i sportowe, ustalone przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty rozpatrywana 28.06.2023 r.
  - dodatkowe aktywności, np. członkostwo w samorządzie szkolnym, wolontariacie itp.
 • max 100 punktów przyznawanych podczas rozmowy z dyrekcją
 1. Do 25 czerwca 2024 roku do 12:00 kandydat dostarcza do Sekretariatu skan lub oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
 2. Lista osób przyjętych, które otrzymały największą ilość punktów zostaje opublikowana 26 czerwca 2024 roku.
 3. Do 1 lipca 2024 roku uczeń przyjęty stawia się w Sekretariacie wraz z rodzicem/opiekunem w celu podpisania umowy, okazania dowodu opłaty wpisowego - 200 zł (opłata nie podlega zwrotowi) - nr konta: SANTANDER 02 1090 1375 0000 0001 3336 0372 oraz podpisania kwestionariusza osobowego. W Sekretariacie należy również złożyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
 1. W sierpniu może odbyć się rekrutacja uzupełniająca, jej wprowadzenie zostanie ogłoszone na stronie szkoły w zależności od ilości chętnych.
 2. Do 31 sierpnia 2024 roku do godziny 12:00 kandydat musi dostarczyć oryginał świadectwa egzaminu ósmoklasisty.

rekrutacja do liceum ogólnokształcącego gniezno milenium zasady warunki naboru

Wymagane dokumenty przy rekrutacji do liceum ogólnokształcącego na rok 2024/2025

 1. Oryginał/kopia świadectwa z klasy ósmej.
 2. Zaświadczenia o średniej ocen z pierwszego półrocza klasy ósmej szkoły podstawowej wraz z informacją o ocenie zachowania (w przypadku zapisywania dziecka przed zakończeniem pierwszego półrocza zaświadczenie prosimy dostarczyć w późniejszym terminie).
 3. 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie).
 4. Dowód wpłaty wpisowego - 200 zł (opłata wymagana dopiero w momencie podpisania umowy, nie podlega zwrotowi) - nr konta: SANTANDER 02 1090 1375 0000 0001 3336 0372 oraz podpisanie kwestionariusza dla kandydata.

  6 profili klas do wyboru kliknij

Harmonogram i ważne daty rekrutacji do liceum ogólnokształcącego:

 1. Rejestracja kandydatów w systemie rekrutacyjnym:
 2. maj/czerwiec 2024 - spotkanie kandydatów z dyrekcją liceum.
 3. 14-16 maja 2024 - Egzamin ósmoklasisty.
 4. 25 czerwca 2024 godz. 12:00 - ostateczny termin rejestracji kandydata/kandydatki w systemie rekrutacyjnym liceum pod linkiem https://rekrutacja.milenium.edu.pl
 5. 25 czerwca 2024 godz. 12:00 - ostateczny termin złożenia świadectwa (oryginał lub kopia) ukończenia szkoły podstawowej.
 6. 26 czerwca 2024 - publikacja listy przyjętych kandydatów do liceum.
 7. 1 lipca 2024 - ogłoszenie wyników z egzaminu ósmoklasistów.
 8. 1 lipca 2024 – ostateczny termin podpisania umowy, okazania dowodu opłaty wpisowej, podpisania kwestionariusza osobowego i dostarczenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
 9. 3 lipca 2024 - wydawanie zaświadczeń dotyczących wyników egzaminu ósmoklasisty.
 10. 31 sierpnia 2024 godz. 12:00 - ostateczny termin dostarczenia oryginału świadectwa egzaminu ósmoklasisty.

Zadzwoń

61 4245007