Rekrutacja do liceum na rok szkolny 2023/2024 - zasady rekrutacji

Jak wygląda proces postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych? Rekrutacja do liceum po ukończeniu szkoły podstawowej

Już teraz możesz zapisać się do LO Milenium. Rozpoczęliśmy rekrutacja do liceum na rok szkolny 2023/2024. Jeszcze przed otrzymaniem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i przystąpieniem do egzaminu ósmoklasisty możesz zgłosić chęć uczęszczania do naszego liceum. Wystarczy wypełnić elektroniczny kwestionariusz kandydata na stronie internetowej, który znajduje się pod adresem https://rekrutacja.milenium.edu.pl/ lub kliknąć w czerwony baner poniżej.    


 1. Ósmoklasista rozpoczyna rekrutację od rejestracji na stronie milenium.edu.pl (termin rejestracji do 28 czerwca 2023). Po uzupełnieniu formularza e-Rekrutacji na podany adres email otrzymasz potwierdzenie zapisu.
 2. Zarejestrowany ósmoklasista trafia na listę kandydatów.
 3. Na przełomie maja i czerwca kandydat wraz z rodzicem/opiekunem zostaje telefonicznie zaproszony na rozmowę z dyrekcją szkoły. Pierwszeństwo mają osoby, które w formularzu e-Rekrutacji podali Liceum Milenium jako szkołę „pierwszego wyboru”.
 4. Po rozmowie z dyrekcją kandydat otrzymuje zestaw punktów (max 200):
 • max 100 punktów za:
  - oceny na świadectwie z I semestru klasy VIII: język polski, matematyka, język obcy oraz przedmioty rozszerzone na wybranym przez kandydata profilu (np. bio-chem: biologia i chemia)
  - zawody wiedzy, artystyczne i sportowe, ustalone przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty rozpatrywana 28.06.2023 r.
  - dodatkowe aktywności, np. członkostwo w samorządzie szkolnym, wolontariacie itp.
 • max 100 punktów przyznawanych podczas rozmowy z dyrekcją
 1. Do 27 czerwca 2023 roku do 12:00 kandydat dostarcza do Sekretariatu skan lub oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
 2. Lista osób przyjętych, które otrzymały największą ilość punktów zostaje opublikowana 28 czerwca 2023 roku.
 3. Do 3 lipca 2023 roku uczeń przyjęty stawia się w Sekretariacie wraz z rodzicem/opiekunem w celu podpisania umowy, okazania dowodu opłaty wpisowego - 200 zł (opłata nie podlega zwrotowi) - nr konta: SANTANDER 02 1090 1375 0000 0001 3336 0372 oraz podpisania kwestionariusza osobowego. W Sekretariacie należy również złożyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
 1. W sierpniu może odbyć się rekrutacja uzupełniająca, jej wprowadzenie zostanie ogłoszone na stronie szkoły w zależności od ilości chętnych.
 2. Do 31 sierpnia 2023 roku do godziny 12:00 kandydat musi dostarczyć oryginał świadectwa egzaminu ósmoklasisty.

rekrutacja do liceum ogólnokształcącego gniezno milenium zasady warunki

Wymagane dokumenty przy rekrutacji do liceum ogólnokształcącego na rok 2023/2024

 1. Oryginał/kopia świadectwa z klasy ósmej
 2. Zaświadczenia o średniej ocen z pierwszego półrocza klasy ósmej szkoły podstawowej wraz z informacją o ocenie z zachowania (w przypadku zapisywania dziecka przed zakończeniem pierwszego półrocza zaświadczenie prosimy dostarczyć w późniejszym terminie)
 3. 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie)
 4. Dowód wpłaty wpisowego - 200 zł (opłata wymagana dopiero w momencie podpisania umowy, nie podlega zwrotowi) - nr konta: SANTANDER 02 1090 1375 0000 0001 3336 0372 oraz podpisanie kwestionariusza dla kandydata.

  Profile w liceum

Harmonogram i ważne daty rekrutacji do liceum ogólnokształcącego:

 1. Rejestracja kandydatów w systemie rekrutacyjnym
 2. maj/czerwiec 2023 - spotkanie kandydatów z dyrekcją liceum
 3. 23-25 maja 2023 - Egzamin ósmoklasisty
 4. 27 czerwca 2023 godz. 12:00 - ostateczny termin rejestracji kandydata/kandydatki w systemie rekrutacyjnym liceum pod linkiem https://rekrutacja.milenium.edu.pl
 5. 27 czerwca 2023 godz. 12:00 - ostateczny termin złożenia świadectwa (oryginał lub kopia) ukończenia szkoły podstawowej
 6. 28 czerwca 2023 - publikacja listy przyjętych kandydatów do liceum
 7. 3 lipca 2023 - ogłoszenie wyników z egzaminu ósmoklasistów
 8. 3 lipca 2023 – ostateczny termin podpisania umowy, okazania dowodu opłaty wpisowej, podpisania kwestionariusza osobowego i dostarczenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 9. 6 lipca 2023 - wydawanie zaświadczeń dotyczących wyników egzaminu ósmoklasisty
 10. 31 sierpnia 2023 godz. 12:00 - ostateczny termin dostarczenia oryginału świadectwa egzaminu ósmoklasisty

Zadzwoń

61 4245007