!Uwaga! Drzwi Otwarte już 8 kwietnia 2024 r.

Trudny wybór po szkole podstawowej - wszystko o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

rekrutacja do szkół ponadpodstawowych gniezno 2023 2024 jaką szkołę wybrać po szkole podstawowej gniezno wybór zapisy do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023 2024 gniezno w gnieźnie

Rekrutacja do szkół średnich w Gnieźnie na rok szkolny 2024/2025

Moment ukończenia szkoły podstawowej oraz otrzymania wyników egzaminu ósmoklasisty to początek pierwszych ważnych decyzji dla absolwentów szkoły podstawowej. Wielu uczniów jeszcze przed odbiorem świadectwa ukończenia szkoły wie, jaka placówka będzie ich szkołą pierwszego wyboru, wielu jednak jest zagubionych za względu na dużą liczbę szkół ponadpodstawowych. Jak dokonać selekcji szkoły zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i planami ? W samym Gnieźnie jest ponad 10 liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia. Te najbardziej znane to 1 liceum w Gnieźnie nazywane tez "liceum Dąbrówka", 2 liceum w Gnieźnie zwane "liceum Pomnik" oraz 3 liceum na Sobieskiego "liceum na Sobka". Kandydaci gotowi szukać nowej szkoły poza Gnieznem mają jeszcze szerszy wybór, w okolicach Gniezna nie brakuje ani szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, ani oddziałów sportowych, ani szkół specjalnych.

 

Od czego zacząć, żeby nie zagubić się ilości ofert placówek systemu oświaty? Przede wszystkim warto przeczytać wpisy na stronach internetowych szkół. Szkoły prowadzące kształcenie ponadpodstawowe w Gnieźnie na swoich stronach internetowych zamieszczają najważniejsze informacje dla rodziców kandydata i samego zainteresowanego. Jaka jest oferta profili danej szkoły? Jakie są terminy składania wniosków? Jaka jest wymagana liczba punktów rekrutacyjnych i na jakich zasadach uczniowie klas pierwszych szkół ponadpodstawowych są wybierani przez komisję rekrutacyjną? Kiedy publikowane są listy kandydatów przyjętych do danej szkoły ponadpodstawowej? Tego wszystkiego dowiesz się na stronach internetowych szkół średnich, dlatego warto od tego zacząć.

 

Liceum w Gnieźnie - to ułatwi Ci wybór szkoły

Popularnym wyborem absolwentów ósmej klasy są licea - ALO Milenium należy do jednej ze szkół prowadzących kształcenie licealistów w Gnieźnie. Czym wyróżnia się Milenium na tle pozostałych jednostek systemu oświaty?

 

W ofercie liceum znajduje się 6 profili - uczniowie sami decydują, jakie rozszerzenia chcą pisać na maturze i przygotowują się do nich w małych (nawet 3-5 osobowych) grupach z podziałem na profile. Ponadto klasy w Milenium liczą zawsze ok. 20-25 osób, co zapewnia indywidualne podejście do ucznia i lepszy komfort pracy niż w przepełnionym oddziale szkoły publicznej, gdzie nie brakuje oddziałów klas liczących 30-35 osób.

 

Przy wyborze liceum warto również zwrócić uwagę na plan nauczania - w Milenium (pomimo zwiększonej ilości zajęć z przedmiotów rozszerzonych) zajęcia odbywają się tylko na jedną, poranną zmianę (zazwyczaj nie dłużej niż do ok. 16:00), podczas gdy w dzisiejszych czasach w oddziałach szkoły publicznej uczniowie zazwyczaj chodzą do szkoły na dwie zmiany i kończą lekcje nawet o 20:00.

 

Szkoła ponadpodstawowa to dla wielu uczniów rozpoczęcie przygody z jednoczesną nauką kilku języków. Ze względu na rosnące znaczenie znajomości języków obcych rośnie zainteresowanie absolwentów klasy ósmej oddziałami dwujęzycznymi, oddziałami międzynarodowymi i szkołami ze zwiększoną liczbą godzin języka angielskiego. W Liceum Milenium uczniowie mają j. angielski 5 razy w tygodniu, wszyscy na poziomie rozszerzonym. Dodatkowo kandydaci do liceum mogą wybrać spośród 4 języków obcych: hiszpańskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego. W Liceum mamy też dwa profile z rozszerzeniami językowymi są to: profil lingwistyczno-przyrodniczy i profil lingwistyczny otwarty na rok szkolny 2024/2025.

 

Doskonałym i uniwersalnym (wszystkie szkoły zgodnie z zasadami ustalanymi przez kuratora oświaty przeprowadzają ten sam egzamin) wyznacznikiem poziomu nauczania danej szkoływyniki matury oraz poziom zdawalności egzaminów. Uczniowie Milenium napisali wszystkich 9 egzaminów maturalnych (na poziomie podstawowym lub rozszerzonym) ze średnią wyższą niż średnia pozostałych szkół w Gnieźnie.  Ponadto w całej historii istnienia szkoły zdawalność każdego roku wynosiła 100 %.

 

Absolwenci Milenium z tak dobrymi wynikami egzaminu maturalnego nie muszą martwić się wymaganą liczbą punktów rekrutacyjnych uczelni wyższych - wielu z naszych uczniów jeszcze przed ukończeniem szkoły dostaje się na listę kandydatów przyjętych na studia na uczelniach w Polsce i za granicą.

 

 

Schemat postępowania rekrutacyjnego - jak zapisać się do liceum

Szkoła ponadpodstawowa wybrana? Czas przejść do podstępowania rekrutacyjnego. Omówmy je krok po kroku.

Bez względu na rodzaj szkoły ponadpodstawowej, kandydat powinien posiadać świadectwo ukończenia szkoły z podpisem dyrektora szkoły podstawowej oraz potwierdzenie pozytywnego wyniku egzaminu ósmoklasisty - to kryteria podstawowe. Bez tych dwóch kluczowych dokumentów uczeń nie przejdzie rekrutacji w żadnym systemie rekrutacyjnym.

 

Kiedy rozpoczyna się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych?

W przypadku szkoły publicznej harmonogram rekrutacji jest ustalany odgórnie przez odpowiedniego dla regionu kuratora oświaty (np. wrocławskie szkoły podlegają pod dolnośląskiego kuratora oświaty, natomiast gnieźnieńskie - wielkopolskiego). Jeżeli zaś chodzi o szkoły niepubliczne (jak Akademickie Liceum Ogólnokształcące Milenium) obowiązkiem dyrektora szkoły jest określenie terminów postępowania rekrutacyjnego: składania przez kandydatów wniosku rekrutacyjnego oraz daty publikacji listy kandydatów przyjętych. W takim przypadku o terminach rekrutacji kandydat dowie się z harmonogramu opublikowanego na stronie szkoły niepublicznej.

 

Gnieźnieński system elektronicznej rekrutacji

Gdy wiemy już do kiedy należy dostarczyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty, należy odszukać dedykowany danej szkole system rekrutacyjny. Dla publicznych szkół ponadpodstawowych został stworzony jednolity system rekrutacji - dzięki niemu można zapisać się online do wybranych szkół średnich (np. kandydaci z Gniezna mogą wykorzystać gnieźnieński system elektronicznej rekrutacji). W systemie kandydat może wybrać dowolną liczbę szkół (w tym liceum, technikum, zespół szkół, szkołę specjalną oraz branżową szkołę I stopnia), do których chce aplikować z uporządkowaniem, w którym zaznacza szkołę pierwszego wyboru (jeżeli kandydat nie spełnia kryteriów podstawowych lub nie zebrał wystarczającej ilości punktów rekrutacyjnych, zostaje dołączony do listy kandydatów szkoły drugiego, trzeciego wyboru - kolejność we wniosku rekrutacyjnym oddziałów/klas powinna być zgodna z preferencjami kandydata). Na takich stronach internetowych nie ma jednak do wyboru placówek niepublicznych - szkoły takie jak Akademickie Liceum Ogólnokształcące Milenium posiadają własny elektroniczny system rekrutacji (rekrutacja.milenium.edu.pl).

 

Podanie o przyjęcie do szkoły średniej

Po złożeniu w systemie rekrutacyjnym wniosku/podania o przyjęcie do szkoły średniej (zawierającego m.in. dane kandydata, skan świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty) należy czekać na ustalenie przez komisję rekrutacyjną listy przyjętych. Komisja ocenia, czy suma punktów rekrutacyjnych uzyskana przez kandydata (na które składa się wynik egzaminu ósmoklasisty, oceny na świadectwie, udział w olimpiadach itp.) odpowiada warunkom rekrutacji danej szkoły.

 

Podanie wybranej przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów ma miejsce zazwyczaj na stronie internetowej szkoły. To, czy kandydat został zakwalifikowany można również sprawdzić na terenie szkoły w formie informacji papierowej wywieszonej do publicznej informacji na terenie szkoły. List kandydatów zakwalifikowanych do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Milenium zostanie opublikowana 26 czerwca 2024 roku. Po tym jak kandydat został wpisany na listę przyjętych, musi podpisać w sekretariacie umowę oraz przedstawić oryginały świadectwa ukończenia szkoły i egzaminu ósmoklasisty.

 

zasady postępowania rekrutacyjnego szkoły ponadpodstawowe gniezno w gnieźnie jak dokonać wyboru szkoły ponadpodstawowej po szkole podstawowej w gnieźnie gniezno liceum w gnieźnie jak wybrać szkołę ponadpodstawową gniezno wybór

 

Podsumowanie - co musisz widzieć o rekrutacji do szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025?

Podsumowując. Najlepiej rozpocząć proces wyboru od odwiedzenia stron internetowych liceów, techników i zespołów szkół. Tam znajdziemy wszystkie ważne dla kandydata i rodziców kandydata informacje: ofertę szkoły, liczbę oddziałów, wymaganą ilość punktów rekrutacyjnych, terminy postępowania rekrutacyjnego i link do systemu rekrutacyjnego. Po wybraniu szkoły kandydat powinien zapoznać się z harmonogramem zapisów do jednostek systemu oświaty. Terminy rozpoczęcia rekrutacji w danej szkole są określane przez kuratora oświaty (szkoły publiczne) lub dyrektora szkoły (szkoły niepubliczne). W wyznaczonym terminie należy zalogować się do elektronicznego systemu rekrutacyjnego wybranej szkoły i uzupełnić elektroniczny wniosek rekrutacyjny. We wniosku rekrutacyjnym należy umieścić dane osobowe (takie jak data i miejsce urodzenia czy imiona rodziców kandydata) oraz zamieścić skan dyplomu ukończenia szkoły podstawowej z podpisem dyrektora szkoły podstawowej oraz świadectwo egzaminu ósmoklasisty. W przypadku większości placówek systemu oświaty wniosek można już złożyć bez wychodzenia z domu. Po całkowitym wypełnieniu formularza należy czekać na ustalenie przez komisję rekrutacyjną listy przyjętych. Komisja bierze od uwagę uzyskaną przez kandydatów liczbę punktów rekrutacyjnych, na które wpływ mają np. dodatkowe osiągnięcia (np. zwycięstwa w konkursach pod patronatem kuratora oświaty). Kryteria podstawowe to jednak wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz oceny w szkole podstawowej. Czy kandydat został zakwalifikowany do szkoły pierwszego wyboru można dowiedzieć się przez Internet - placówki systemu oświaty publikują stworzone przez komisję rekrutacyjną listy przyjętych. Szkoły zgodnie z harmonogramem publikują również listy kandydatów przyjętych wewnątrz placówki np. na tablicach informacyjnych.

Zadzwoń

61 4245007