Weź udział w konkursie ZIELONE POMYSŁY czytaj tutaj

Zasady rekrutacji do liceum

Pierwszy krok

Wypełnienie elektronicznego kwestionariusza kandydata na stronie internetowej                                

Drugi krok

Złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów:

  • oryginału/kopii świadectwa z klasy ósmej;
  • zaświadczenia o średniej ocen z pierwszego półrocza klasy ósmej szkoły podstawowej wraz z informacją o ocenie z zachowania (w przypadku zapisywania dziecka przed zakończeniem pierwszego półrocza zaświadczenie prosimy dostarczyć w późniejszym terminie),
  • 2 zdjęć legitymacyjnych (podpisanych na odwrocie),
  • dowodu wpłaty wpisowego - 50 zł (opłata wymagana dopiero w momencie podpisania umowy, nie podlega zwrotowi) - nr konta: SANTANDER 02 1090 1375 0000 0001 3336 0372 oraz podpisanie kwestionariusza dla kandydata. 

Trzeci krok

Postępowanie kwalifikacyjne.

Czwarty krok

Dostarczenie do sekretariatu szkoły świadectwa (oryginał lub kopia) ukończenia szkoły podstawowej do dnia 28.06.2022 r. godz. 12:00 oraz świadectwa (oryginał lub kopia) egzaminu ósmoklasisty do dnia 31.08.2022 r. godz. 12:00.

 

 

Rekrutacja do szkół średnich może się wydawać ósmoklasistom i ich rodzicom bardzo skomplikowana. Wybór odpowiedniej szkoły to jedno, ale jak łatwo i bezpiecznie przejść przez rekrutację do liceum?

Nabór do liceum 2021/2022 w Milenium jest bardzo prosty, a moduły na naszej stronie internetowej w zakładce Rekrutacja prowadzą kandydata krok po kroku. Wszystko zaczyna się od wypełnienia kwestionariusza na stronie internetowej rekrutacja.milenium.edu.pl. Zajmuje to najwyżej tylko kilka minut! Kolejnym krokiem jest złożenie w sekretariacie kompletu dokumentów – potrzebujesz świadectwa ukończenia klasy ósmej, świadectwa egzaminu ósmoklasisty, dwóch zdjęć legitymacyjnych oraz dowodu opłaty wpisowej w momencie podpisania umowy (50 zł). Więcej na temat dokumentów rekrutacyjnych do liceum znajdziesz tutaj. W sekretariacie podpiszesz również kwestionariusz, który wypełniałeś na stronie – pamiętaj, aby sprawdzić, czy wszystkie dane są poprawne. 

Kiedy dostarczyć dokumenty do liceum?

Na dostarczenie do sekretariatu szkoły świadectwa (oryginał lub kopia) ukończenia szkoły podstawowej oraz świadectwa (oryginał lub kopia) egzaminu ósmoklasisty masz czas do 28 czerwca 2022 r. godz. 12:00. Trzeci krok to postępowanie rekrutacyjne. Komisja bierze pod uwagę wiele aspektów, które przekładają się na punktację kandydata.

Jak obliczyć punkty do liceum?

Odpowiedź znajdziesz tutaj.
To wszystko! Lista przyjętych uczniów do liceum Milenium będzie opublikowana 30 czerwca 2022 r.  Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak wygląda rekrutacja do liceum, zajrzyj w zakładkę "Rekrutacja"  na naszej stronie internetowej. Znajdziesz tam nasz informator, poznasz profile w liceum Milenium, dowiesz się jak obliczyć punkty do liceum i jakie dokumenty musisz przygotować.

Powodzenia i do zobaczenia!

Zadzwoń

61 4245007