Rekrutacja 2021/2022 Zasady rekrutacji czytaj...

Kryteria przyjęć

 

Kryteria przyjęć do liceum czteroletniego po szkole podstawowej.

UWAGA! Decyzją Dyrekcji szkoły, w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną (Koronawirus), Dyrekcja nie będzie uwzględniać w procesie rekrutacji wyników uzyskanych z egzaminu ósmoklasisty. Dzięki temu będziemy mogli ogłosić listę przyjętych uczniów już 30 czerwca 2021 r.
Nabór do liceum na rok szkolny 2021/2022 jest już otwarty i można się zapisać.

  1. Postępowanie kwalifikacyjne składa z się następujących elementów:

a) punktacja na podstawie kryteriów zawartych w regulaminie rekrutacji rozpatrywana 29.06.2021 r


b) punktacja za zawody wiedzy, artystyczne i sportowe, ustalone przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty rozpatrywana 29.06.2021 r
c) rozmowy z rodzicami (prawnymi opiekunami kandydata) i kandydatem na przełomie maja i czerwca 2021 r.

  1. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Lista przyjętych opublikowana będzie 30.06.2021 r. do godz. 12:00
  2. Komisja Rekrutacyjna może odstąpić od wykonania wybranych przez siebie elementów postępowania kwalifikacyjnego.
  3. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje odwołanie do organu prowadzącego w terminie do 14- tu dni od dnia otrzymania decyzji.
  4. Uczniem Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego staje się każdy kandydat, który wskutek postępowania rekrutacyjnego zostanie wpisany przez dyrektora Liceum na listę uczniów w oparciu o umowę podpisaną przez rodziców (prawnych opiekunów) ucznia z organem prowadzącym Liceum.
  5. Dyrektor szkoły każdego roku na stronie internetowej Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Milenium ogłasza harmonogram i zasady postępowania rekrutacyjnego na dany rok szkolny.

*Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2020/2021, Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zadzwoń

61 4245007