Weź udział w konkursie ZIELONE POMYSŁY czytaj tutaj

Kryteria przyjęć

 

Kryteria przyjęć do liceum czteroletniego po szkole podstawowej.

  1. Postępowanie kwalifikacyjne składa z się następujących elementów:

a) punktacja na podstawie kryteriów zawartych w regulaminie rekrutacji rozpatrywana 29.06.2022 r


b) punktacja za zawody wiedzy, artystyczne i sportowe, ustalone przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty rozpatrywana 29.06.2022 r
c) rozmowy z rodzicami (prawnymi opiekunami kandydata) i kandydatem na przełomie maja i czerwca 2022 r.

  1. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Lista przyjętych opublikowana będzie 30.06.2022 r.
  2. Komisja Rekrutacyjna może odstąpić od wykonania wybranych przez siebie elementów postępowania kwalifikacyjnego.
  3. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje odwołanie do organu prowadzącego w terminie do 14- tu dni od dnia otrzymania decyzji.
  4. Uczniem Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego staje się każdy kandydat, który wskutek postępowania rekrutacyjnego zostanie wpisany przez dyrektora Liceum na listę uczniów w oparciu o umowę podpisaną przez rodziców (prawnych opiekunów) ucznia z organem prowadzącym Liceum.
  5. Dyrektor szkoły każdego roku na stronie internetowej Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Milenium ogłasza harmonogram i zasady postępowania rekrutacyjnego na dany rok szkolny.

*Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2020/2021, Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zadzwoń

61 4245007